Voorwaarden & Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Op online aankopen via hetnest.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Het is verboden om tickets of e-tickets (aankoopbevestiging per e-mail) op enigerlei wijze na te maken of dupliceren ten behoeve van wederverkoop van een en hetzelfde ticket. Een ticket biedt slechts eenmalig toegang tot Het Nest.
  • De online aankoop van toegangskaarten voor een evenement met een bepaalde datum is onherroepelijk. Een aankoop van tickets voor Het Nest Festival kan niet worden geannuleerd. Over uitzonderlijke omstandigheden kan met ons worden gecommuniceerd, maar wij zijn niet verplicht om de kaarten terug te nemen en het aankoopbedrag te restitueren.
  • Het Nest heeft het recht om de planning van activiteiten aan te passen of ze te annuleren. Als een activiteit wordt geannuleerd, heeft de koper recht op restitutie van de aankoopsom.

Het is mogelijk dat op deze website verwezen wordt naar externe websites voor tickets. In dat geval zijn de voorwaarden van de externe verkopende partij van toepassing.

Disclaimer

Opvoeringen kunnen worden gewijzigd, verplaatst of afgelast. Volg deze website voor eventuele aanpassingen. Er volgt een kennisgeving als terugboeken relevant is.

Het Nest respecteert auteursrechten, portretrecht en geestelijk eigendom. Waar nodig is toestemming gevraagd voor de publicatie van teksten, beelden en verwijzingen. Neem alsjeblieft contact op als je meent een recht te kunnen laten gelden.

Deze website bevat links naar andere websites en naar beeld- en geluidsmateriaal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid en de inhoud van die websites en dat materiaal.

Gebuik van deze website impliceert dat je akkoord bent met onze privacyverklaring.

Photos